Song

Yesterday And Today – ԵՐԵԿ ԵՒ… – Вчера и Сегодня

Lyrics: Razmik Davoian – Ռազմիկ Դավոյանի – Размик Давоян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Wander – Թափառել – Странствие
Lyrics
Երեկ տխուր, այսօր ուրախ
ալիքի պես ծափ եմ տալիս,
երեկ դեպի անհայտություն,
այսօր դեպի ափ եմ գալիս: 

Լուռ ժպտում եմ փոքր ու մեծին,
կամ ծիծաղում խենթի նման,
նվիրվում եմ ավազներին`
անապատի գետի նման:

Նվիրվում եմ անմնացորդ,
ինձ ժպիտներն ո՞ւր են տանում
ծիծաղիս մեջ ամեն անցորդ
հոգնած հոգին է լվանում:

Վաղը, երբ որ մշուշ լինի
և արցունքներ ծնվեն ցավից,
գուցե մեկը, փոքրիկ մի կայծ
ետ բերի ինձ իմ ծիծաղից:

Երեկ տխուր, այսօր ուրախ
ալիքի պես ծափ եմ տալիս,
երեկ դեպի անհայտություն,
այսօր դեպի ափ եմ գալիս:

 


But Alas – Բայց ափսոս – Но увы


Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Wander – Թափառել – Странствие 


Mother of Mine – ՄԱՅՐ ԻՄ – Мать моя

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Wander – Թափառել – Блуждать

Lyrics
Մայր իմ` արեվ ու հեռանուշ լուսնկայ,
դարձար նշխար ու միացար մեր հողին,
և հողն անուշ հայրենիքին հնամեայ,
քիչ մ`ավելի քաղցրացավ…
Մայր իմ` երկինք եւ առաւօտ սրբալոյս,
դուն մեր հողին տվիր հոգիդ խնկաբոյր
և հողը սուրբ` լուսապսակ պապերուս`
քիչ մ`ավելի սրբացավ…

Մայր իմ, դուն գանձ եւ անսպառ ոսկեհանք,
դարձար խորհուրդ և հողակոյտ աննշան,
բայց գանձն անխոյզ մեր հողերի լանջքին տակ`
Քիչ մ`ավելի աճեցավ…

 

Մայր իմ` աղբիւր սիրո անհաս հրաշքին,
գացիր ննջել Լուսաւորչի աստղին տակ,
և սիրտն անհուն Հայաստանի մայր հողին,
քիչ մ`ավելի մայրացավ …

 

Մայր իմ` երդիկ, մայր իմ` սեղան տոհմական,
հարազատ բառ եւ սուրբ բարբառ մայրենի,
քեզմով հիմա աշխարհն հայոց աննման,
քիչ մ`ավելի հայացավ…


Epitaph – ՏԱՊԱՆԱԳԻՐ – Эпитафия

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан

Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios

Wander – Թափառել – Блуждать

Live, Nov. 1  2006 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, Nov. 1  2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, Nov. 1  2006.

1983

Lyrics
Երբ սիրավառ և հիացիկ կնայես դուն,

գարնան շքեղ ծաղիկներուն ու ծառերուն,

հիշի՛ր, որ նախ քեզնից առաջ ես եմ տեսել,

և աչքերիս լույսը պայծառ հող է հիմա: 

Աշնան հարուստ պարտեզներից ամեն անգամ,

երբ կքաղես մրգեր հասուն ու մեղրահամ,

հիշի՛ր, որ ես քեզնից առաջ այնտեղ եղա,

և շրթերիս վայելքն անհուն հող է հիմա:

Երբ կգրկես թևերիդ մեջ դու հեշտագին,

լուսամարմին և վարսագեղ սիրո հոգին,

հիշի՛ր, որ նախ այդ արբեցման ես տիրացա,

և ձեռքերիս հրայքը վառ հող է հիմա:

Երբ որ շահես բազում գանձեր ու հաղթանակ,

և ճակատիդ դնեն ոսկե փառապսակ,

հիշի՛ր, որ նախ փառքի դափնին ինձ է տրվել,

և ճակատիս ցոլքը վճիտ հող է հիմա:

Աշնան հարուստ պարտեզներից ամեն անգամ,

երբ կքաղես մրգեր հասուն ու մեղրահամ,

հիշի՛ր, որ ես քեզնից առաջ այնտեղ եղա,

և շրթերիս վայելքն անհուն հող է հիմա…

և աչքերիս լույսը պայծառ հող է հիմա..

և ձեռքերիս հրայքը վառ հող է հիմա…

Հող է հիմա…

Lyrics Перевод с армянского А.Абраамяна
Когда свои глаза закроешь так приятно
На ложе из цветов,
Когда вкусишь ты спелый, ароматный
Осенний дар садов,
Когда ты ангела коснешься осторожно
Своей рукой,
Когда тебе на лоб оденут, что возможно,
Венок златой,
Запомни, что все это было
Уже со мной,
Теперь глаза и руки, все покрыло
Сырой землей. 

Lyrics Перевод с армянского TAR0NITE http://www.youtube.com/user/TAR0NITE
когда восторг пленящий ослепит твой взор
цветущей щедростью садов и наших гор
знай: той весной я наслаждался до тебя
и ясный день в моих глазах теперь лишь прах

плодами зрелыми вкушая осень эту
и запивая медом золотое лето
помни: в тени блаженной был я до тебя
вкус меда на моих губах теперь лишь прах

любви порыву отдаваясь без остатка
и девы непорочной плоть лаская жарко
знай: до тебя я хмелью той пьянел не раз
и сильных рук моих огонь давно погас

и в день побед великих и похвальных строк
когда чело твое украсит золотой венок
знай: лавры славы до тебя и мне дарили
но голова моя давно покоится в могиле


Deaf Shriek – ԽՈՒԼ ՀԱՌԱՉԱՆՔԻ – Глухой Вопль

Lyrics: Arthur Meschian/Mushegh Ishkhan ( Dialog) – Արթուր Մեսչյան/Մուշեղ Իշխան ( Երկխոսություն) – Артур Месчян/ Мушег Ишхан( Диалог)
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios

Wander – Թափառել – Блуждать

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

1983

Lyrics
Խուլ հառաչանքի ցավի մորմոքից,
միշտ նույն գիշերով սահմանված չես դու,
բախտի խաղն է սա, մի դաժան վարկյան,
անցիր բաց ճակատ, հայացքդ հեռու:Առեղծվածային այս կյանքի բեմին,
այսօր անզիջող, խուլ լռության մեջ,
վաղը դու սակայն կհասնես լույսի,
եթե չկորչես տափաստաններում, ու դառնաս անտեր:Մեռած հույսերի, մարած հավատքի
դու պահակը չես սառ գերեզմանի:
սա լոկ փորձության քունն է, որ կանցնի
միայն թե բեմի լույսը չմարի:Չորս կողմ ալեկոծ սպառնալիք վայրի
մինչ կսողոսկի քո քայլերի տակ
դու գիտես ժպտալ, նյարդերդ կապի,
որ չթուլանաս նախիրի առաջ:Սա է քո ճամփան, բեռն համբերության
կիսամեռ չորցած արմատից չես դու:
թող քեզ հարվածեն ու մի պահ ցնծան,
դու զարկդ պահիր գալիք մարտերին, ու նայիր հեռունԵվ մեկ-մեկ էլ զգույշ լսիր քո կրծքի
խռովքի մեղմիկ զանգերը թաքուն,
որ քեզ կկանչեն քո մեծ երազի
ժայթքող նյարդերի հարվածին հոսուն:Երբ ազատության դռանը կապված,
շանը կարձակեն պահակները քո,
և գոնե մեկ օր, գոնե մեկ վարկյան,
դարձիր մարդկության մասնիկը անհոգ:Դու դեռ կքայլես լուռ ու մունջ օտար,
և որսից փրկված մի գազանի պես,
գորշ հայացքների պատնեշի միջով,
ոտքի տակ ոչինչ, երկնքում ցանցեր և աղոտ հույսեր:

Եվ գոնե մեկ օր գոնե մեկ վարկյան,
քո ուսից գցիր բեռն հիշողության,
երկինք նայելիս լույսով ողողված,
և էլ մի կանչիր «Ո՞ՒՐ ԷԻՐ ԱՍՏՎԱԾ»:

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Взгляд пустой и стон глухой от боли
Умерших надежд, потухшей веры,
В небе сеть, чтоб удержать от воли,
Если бьют – терпи, зажавши нервы.
Будет время, на удар ответишь,
Как спасенный от охоты зверь,
Перед стадом бешенным не сдрейфишь
И откроешь в будущее дверь.

 

Только всуе не тверди: “О! Боже!”


Ancient Land – ԵՐԿԻՐ ՀՆԱՄՅԱ – Древняя Земля

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios

Wander – Թափառել – Блуждать

1983

Lyrics
Երկիր հնամյա, երկիր հայրենի,
ոչ մի աստղ պայծառ և ոչ մի լուսին
քո հավերժական հմայքը չունեն,
լեռներից այն կողմ, ամպերից անդին:
Որքան էլ քեզնից ես սուրամ հեռու,
որքան էլ օտար հողերում լինեմ,
անհունության մեջ, միջոցին թափուր,
ես քեզ  կորոնեմ, հայրենի իմ տուն:

Դու առաջին սեր և վերջին կարոտ,
հուշերի նվագ, ուրախ ու ցավոտ,
շրթերիս վրա կմնաս միշտ դու,
մայրական համբույր , իմ կարոտ տխուր:

Երկիր հնամյա, երկիր պապենի,
քո ոգուց շաղված լեզու մայրենի,
քո հոգուց բուսած տենչանք ու կարոտ,
ի՞նչ եմ առանց քեզ՝ միայն անտունի:

Ամպամած ձմեռ, թե պայծառ գարուն,
արցունքի հովիտ կամ դրախտավայր,
ես քեզ կտենչամ, ես քեզ կկանչեմ,
ես քեզնով  կապրեմ, հայրենի իմ տուն:


Five Centuries Ago – Հինգ դար առաջ – За пять веков

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios

Wander – Թափառել – Блуждать

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

1983

Lyrics
Դուք որ մեռաք հինգ դար առաջ,
դուք որ այսօր կ’մահանաք,
նույն ծառի ծիլն էիք կանաչ,
և դարձաք նույն հողին ձարակ:
Հինգ դար առաջ հինգ դար հետո,
նույն անցորդն եք անվերադարձ,
կիջնի անհույս մութ երեկո,
ձեր աչքերի վրա սառած:
Ծառի համար և այս հողի,
նույնն էր երեկ նույնն է այսօր,
նույն ծաղկումն է գարնանային,
Եվ աշնան նույն տերևը չոր…
Դուք, որ հաճախ արտասվեցիք
Եվ դուք, որ շատ զվարճացաք,
Դուք, որ տվիք փուշ ու ծաղիկ`
Նույն խավարին դարձաք բանակ…
Նույնն է հիմա դար ու վարկյան,
Երբ որ չկա երթ ու գալիք.
Համայնական նույնն է ճամփան,
Երբ որ չկա կյանքի ալիք…
Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Кто умер пять веков назад,
И кто теперь еще умрет,
Вы все закроете глаза,
Как только жизнь от вас уйдет.Вы все на дереве одном
Когда-то бывшие ростки,
Не будет вас, но все равно
Весною дереву цвести.Неважно как себя вели,
Кто негодяй, а кто святой,
Все одинаково ушли
В мир, где без времени покой.

Anguish of the World – ԱՇԽԱՐՀԻ ՑԱՎՈՎ – С БОЛЬЮ МИРА

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios

Wander – Թափառել – Блуждать

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

1983

Lyrics
Սիրտս կարյունի աշխարհի ցավով,
որքա՜ն տառապանք, Աստված իմ, չորս դիս,
կյանքի դաշտերից փչող ամեն հով,
հառաչ ու կսկիծ կզարնե դեմքիս:Անմեղ զոհերի արյունով եռուն
հողը ոտքիս տակ կմնա միշտ թաց,
և նոր վճիռներ իմ շուրջն, ու հեռուն
կծնվեն մարդիկ արյունով հարբած:

Սրի ու սովի կդառնան ավար
լույսի պես պայծառ մանուկներ սիրուն,
և ոտքի կոխան հասկեր անհամար`
աշխատավորի քրտինքով օծուն:

Ես ինչպե՞ս նստեմ խնջույքի սեղան
և ըմպեմ ուրախ վայելքի գինին,
երբ որ կխլեն մարդիկ անվարան
որբի բերանից պատառը հացի:

Աստված իմ, որքա՜ն անարդար վճիռ,
ինչպե՞ս կարող եմ քար դնել խղճիս
կյանքեր թևաբեկ և թշվառակիր
Աշխարհի ցավով հիվանդ է հոգիս:

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Мировая боль сердце обольет,
Кровью многих жертв, взрослых и детей,
На хмельном пиру в рот кусок не идет,
Мировая боль давит все сильней.

So They Say – ԱՍՈՒՄ ԵՆ – Говорят

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios
Wander – Թափառել – Блуждать 

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006. 

1983 

Lyrics
Ասում են կարճ է կյանքը,
շուտ կը մարի սրտի զարկը,
բայց արեւի տակ ծիրանի,
երիտասարդ ու ծերունի,
ահա կանգնած շարան շարան,
կը ձանձրանան: 

Ասում են քաղցր է կյանքը,
և անսահման երկրի փառքը,
բայց գրկի մեջ բուրաստանի,
ծաղիկների դեմ գեղանի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:

Ասում են խորն է կյանքը,
լույս է համայն երկրի հանքը,
բայց կանչի դեմ ծիածանի,
կամ աստղերի խորհրդալի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:

Ասում են նոր է կյանքը,
միշտ կը հնչի սիրո զանգը,
բայց աներազ առանց տաղի,
սեղանի շուրջ աղ ու հացի,
մարդիկ ահա շարան շարան,
կը ձանձրանան:


I Knew Before – ԱՌԱՋ ԳԻՏԵԻ – Pаньше я знал

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios

Wander – Թափառում – Странствие

Live 2005 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2005թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2005.

1983

Lyrics
Առաջ գիտեի,
թե մարդիկ ինչու կգային աշխարհ,
արեգակն ինչու կթափեր ոսկի,
ծաղկաբաց ծառի ափերում դալար
ինչո՞ւ կհնչեր երգը գետակի,
առաջ գիտեի, հիմա չգիտեմ: 

Առաջ գիտեի,
ինչ էին ասում աստղերը պայծառ,
կախված կամարից անհաս երկնքի,
թե ուր կարշավեր վազքը տենդահար
հավերժագնաց մեր մոլորակի
առաջ գիտեի, հիմա չգիտեմ:

Առաջ գիտեի,
թե ինչո՞ւ մարդկանց ծիծաղին հորդուն
խառնվում էր լաց, արյուն ու արցունք,
և ինչու կյանքի հինավուրց ճամփին
վեհին կնայեր ամեն մի բարձրունք
առաջ գիտեի, հիմա չգիտեմ:

Առաջ գիտեի
թե ինչ կար կյանքից, մահից էլ անդին,
ինչ գանձեր ծածուկ ուներ ապագան,
և թե որ անսուտ, նորածագ լույսին,
կբացվեր հանկարծ ամեն գերեզման,
առաջ գիտեի, հիմա չգիտեմ:

Lyrics Перевод с армянского: А.Абрамян
РАНЬШЕ Я ЗНАЛ
Раньше я знал
Зачем детский смех, зачем человек,
Зачем солнца свет, зачем блеск у звезд,
Зачем песне звук и планете бег,
Зачем жизни смесь из смеха и слез.
Раньше я знал, а теперь вот нет!

Song of Conscience – ԵՐԳԸ ԽՂՃԻ – Песня Совести

Lyrics: Mushex Ishxan – Մուշեղ Իշխան – Мушег Ишхан
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Wander – Թափառել – Блуждать

1983

Lyrics
Վախցիր, երբ սիրտդ կարյունի`
վերքը խղճի չունի դարման,
օր ու գիշեր պիտի բանի,
մինչև հատնի կյանքի ճամփան…
Քեզ չեն կարող էլ վշտակցել,
խիղճը ծակող ցավի համար,
խղճի արյան ամեն կաթիլ
կիյնա ծածուկ և աննշմար…
Վախցիր, երբ խիղճդ ամբասիր,
մեղապարտի պես կարյունի,
և կդառնա տեր ու դպիր,
կյանքն արյունող ամեն ցավի…
Աչքերիդ դեմ խղճահարի,
պիտի հորդի մեղքը մարդոց,
պիտի քայլի զորքը չարի,
աշխարհի մեջ տառապակոծ…
Վախցիր, երբ դեմքդ է միշտ ժպտում,
բայց կարյունի խիղճդ ներսեն
երբ կկիսես հացը մարդու,
բայց արյան համ կգա հացեն:

Concurrences – ՀԱՄԸՆԿՈՒՄՆԵՐ – Совпадения

Lyrics: Hrachya Tamrazyan – Հրաչյա Թամրազյան – Грач’я Тамразян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Lyrics
Մեր աչքերին քող է հյուսված,
Ու զննում ես շուրջդ միշտ դու,
Եվ ուրիշի տեսողությամբ
Քո քողարկված կյանքը դիտում:
Եվ հին արյամբ չափում, կրկին,
Ուղիները քո դեմ ընկած,
Եվ երակն ես մտնում կյանքի
Այն հայացքով, այն հայացքով որ համընկավ:
Թափառում ենք երկար – երկար,
Եվ չգիտենք ուր ենք քայլում,
Ժամանակի խոր կտավին
Լոկ պատկերներն են մեր մուգանում:
Երկինքն իբրև մի մրաներկ,
Փողոցն իբրև ճեպանկար,
Եվ նա իմ կյանքն է նկարում,
Այն գծերով, այն գծերով, որ համընկան:
Նոր հուներ է կյանքը մտնում,
Եվ հոսում է հույզը հանգիստ,
Լող են տալիս իր լուծույթում
Աշխարհները նրբերանգի:
Եվ խռովքի քամուց հազիվ
Փռփռում են ջրերն հանկարծ,
Եվ փշրվում են ավազին,
Ալինքները, որ համընկան:
Բերանները այս շատախոս
Եվ խոսքերը լայնաբերան,
Եվ օրերը տագնապալից
Ընծաներով իրենց բերած:
Ո՞վ պիտի մեզ լույս առաքի,
Եվ ո՞վ պիտի հողում պեղի
Այս խորացող պատարագը,
Այս ձայները կորած ցեղի:

Ո՞վ կտանի արյան գետով,
Մոռացության շավղից փրկված,
Հիշողության վեմը կերտող,
Այն ձեռքերը որ համընկան:

Եվ օրերի խորքից անխոս
Մենք անցյալն ենք ոգեկոչում,
Եվ զգում ենք հանկարծ վախով
Թե ինչպես է կապը կորչում:

Քանի կյանքեր են չքացել,
Մենք չգիտենք կանք, թե չկանք,
Եվ մեր ձեռքն ենք մեկնում նրանց,
Ում հետ մեր բախտը,                                                                                                                                                                                            ում հետ մեր բախտը համընկավ:

Խթանում է թաքուն վախով
Ու ծեփում է կյանքը տարեց,
Ու մնում է միայն աղոտ
Այն երազը, որ կատարվեց:


Farewell – ԲԱՐՈՎ ՄՆԱՔ – Прощание

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios

Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2005 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2005թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2005.

Lyrics
Դռները մեկ առ մեկ փակում
կյանքիս անցած էջերի պես,
էջերը լույս պահում սրտում,
մնացածը տալիս քամուն
– և հեռանում
– բարով մնաք…Բարով մնաս իմ մանկություն,
որ դեռ ապրում, այրվում ես իմ սրտում,
փոքրիկ ջութակ, քարքարոտ բակ,
աքսորների խուլ ահազանգ
– կռիվ ու խաղ
– բարով մնաք…

Բարով մնաք – իմ ընկերներ
որ կիսեցիք ինձ հետ օրերը իմ,
ես կհիշեմ ամեն վարկյան
նրանց, որոնք արդեն չկան,
– օրհնյալ լինեք
– բարով մնաք…

Բարով մնաս դու իմ քաղաք
և փողոցներ իմ հարազատ,
ես չափչփել եմ ձեզ հազար անգամ,
դեմքեր ծանոթ, բարի ու գորշ,
հեգնանք, ժպիտ և հայհոյանք,
– ես դեռ կգամ
– բարով մնաք…

Ինքս ինձնից եմ հեռանում
և կամուրջները ետդարձի ես չեմ այրում…
ես հեռանում եմ, որ դառնամ,
հազար փակված դռներ բանամ
– հիմա գնամ
– բարով մնաք…

Մնաս բարով, վերջին իմ սեր,
կորուստի պահը լուռ, և քարացած շուրթեր…
գիշեր անդարձ, ձեռքեր սեղմված,
և կորուստի դռները բաց
– ես փակեցի
– բարով մնաք…

Մնաք բարով խելառ օրեր
անքուն հազար իմ գիշերներ
բարով մնաք, խոսքեր մաշված
դեմքեր հոգնած
նոր խաբկանքի դռները բաց
– չեմ հավատում
– բարով մնաք…

Մնաս բարով, վերջին կորուստ,
վերջին իմ հույս, սպասում,
երազ վերջին…
ես հեռանում եմ ամենից,
ամեն տեսակ սուտ խաղերից
ես չեմ խաղում
– բարով մնաք

Lyrics: перевод А.Абраамяна
Как жизни прожитой листы,
Свет сердца вечно сохраняют,
За мной закроешь двери ты,
Я вас сегодня покидаю
Я ухожу
Прощайте все.Прощайте, детские мечты
Во мне живые до сих пор,
Набаты ссылок, скрипки звук,
Родной очаг и старый двор
Игры и драки
Прощайте все.

Прощайте, старые друзья,
Что в дни былые рядом были,
И каждый миг тех помню я,
Кто раньше нас ушел из мира
Благословенны будьте вы!
Прощайте все

Прощай мой город дорогой!
И улицы мои родные,
В душе останетесь со мной,
И лица, добрые и злые,
Сарказм, улыбка, даже мат.
Вернусь еще!
Прощайте все.

И от себя я удалюсь,
И за собой мосты я не сжигаю,
Я удаляюсь, но вернусь,
И вам открою дверь и душу.
Сейчас уйду.
Прощайте все.

Прощай последняя надежда,
Лик каменный при расставании.
Объятий, встреч не будет вновь,
Разлука хлопает дверями.
Я их закрыл.
Прощайте все.


Days – ՕՐԵՐ – Дни

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios

Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2005 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2005թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2005.

Lyrics
Կավի նման, ափերի մեջ,
Ինձ ճմռում է բեմը այս հսկա:
Ձայնը կախվեց առաստաղից,
Արձագանքի համար այլևս սիրտ չկա:Եվ վարագույրը ապակյա դանդաղ իջավ,
Սեղմվեց բեմի եզրին,
Եվ երգը` գոլորշու նման,
Հպվեց նրան, դարձավ կաթիլ:Օրերը լուռ, օրերը ցուրտ,
Օրերը լերկ, օրերը անիմաստ,
Օրերը նեղ, օրերը խենթ,
Օրեր անշարժ, կամ էլ վազքից հոգնած:

Օրեր հարբած, օրեր տարված,
Օրեր կարոտ, օրեր օտարացած,
Օրեր լարված աղեղի պես,
Օրեր աղոթք, կամ անեծքի տրված:

Հազար-հազար դեմքերի մեջ
Տեսնում եմ քո աչքերը ես միայն:
Ինչո՞ւ է բեմը լուսավոր,
Իսկ դահլիճի շարքերը՝ աննշմար:

Մի տող, մի տուն, մի երգ` ոչինչ
Սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել,
Որովհետև խենթի նման
Իրականում եմ միշտ սիրել:

Իբրև երազ, իբրև կարոտ,
Իբրև հրաշք կապույտ երկինք,
Դու մարդկային ոգու տաղանդ,
Դու չես ժպտում ամեն մեկին:

Հազար երգերի մեջ տանջված,
Գրքերի մեջ ճզմված թիթեռ,
Երեք տառից է բաղկացած
Հրաշքը՝ որ կոչվում է սեր:

Նա է, որ չի ներում կեղծիք,
Չի ենթարկվում ժամանակին
Եվ շուրթերի վրա դողում
Աղոթքի պես աստվածային:

Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում,
Ամեն վայրկյան ռազմի դաշտում:
Սերն է, որ մեզ գուցե փրկի
Կամ էլ կորցնի անապատում:

Սերն է միակ տերն ու արքան,
Մնացածը` ունայնություն:
Նա է իմաստը այս կյանքի,
Որ մեկ անգամ է շնորհվում:

Օրերը նենգ, օրերը բութ,
Օրերը ստոր և անիծված,
Եվ սառույցե այս ամրոցում,
Նրա կրակը չի մարած:

Օրեր կորուստ, օրեր նվեր,
Օրեր աղոթք, օրեր առանց «Հայր մեր»,
Օրեր հրաշք, օրեր պարապ,
Օրեր՝ երկար-երկար սատկած ձմեռ:

Օրեր նոր երգ, օրեր ոչինչ,
Օրեր ընկեր, օրեր նոր թշնամի,
Օրեր կնունք, օրեր ծնունդ,
Ի՞նչպես ջնջեմ օրերը կորուստի:

Կավի նման, ափերի մեջ,
Ինձ ճմռում է բեմը այս հսկա:
Ձայնը կախվեց առաստաղից,
Արձագանքի համար այլևս սիրտ չկա:

Օրերը նենգ, օրերը ստոր,
Օրեր վերելք, օրեր դավաճանած,
Օրեր հազար տագնապների,
Սակայն՝ երբեք-երբեք ծնկի չեկած:

Перевод: А.Абраамяна

ДНИ

Громада сцены мнет меня
Как глины ком гончар
Прилипло эхо к потолку,
Не слышу сердца крик
и что ему кричал,
Стеклянный занавес повис
И отделил сейчас
от вас меня,
И песня бьется о стекло,
Стекая вниз,
как капельки дождя.

Есть дни в тиши – и стужи дни,
Дни нагиши – без жизни смысла дни,
Дни узости – безумства дни,
Покоя дни, иль бега на износ,
Есть дни тоски – чужие дни,
Запоя дни, иль жизни под откос,
Есть будто лука тетива,
Молитвы дни, проклятий,- все слова.

Из вереницы тысяч лиц
Всегда я вижу лишь твои глаза.
Зачем весь свет на сцену лить?
А в темноте оставлен зал.
Ни строчки, ничего вообще
Я о любви высокой не сложил,
Лишь только у меня в душе,
Что я всегда действительно любил.


Now I Understand – ՀԻՄԱ ՀԱՍԿԱՑԱ – Я теперь только понял

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios

Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2005 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2005թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2005.

Lyrics
Հիմա հասկացա, կարևորը կանգառն է
Ճանապարհը՝ միայն կետերի միացում
Շնչում է դեմքիդ քրտնած կայարանը,
Մեզ կուլ է տալիս և դուրս շպրտում…
Սեղմված են իրար դատարկ ճամպրուկները,
Յուղոտ բաժակները՝ սեղանին դողում,
Իրարից զզված ուղեվորները,
Ինչ որ անիմաստ ստեր են փչում…
Ճանապարհը քո ընթացող խաբկանքն է,
Առջևում՝ միայն անհայտություն…
Երբ քո փողոցից մարդիք վերանում են,
Դու փնտրիր նրանց ուրիշ քաղաքում..
Անցյալը ճզմած քո լաթերի մեջ կախում ես մեխից,
Հե՜յ, ու՞ր պիտի փախչես ինքդ քեզանից…
Քո ճամպրուկն էլ, խենթ, ջութակի պատյանն է
Քեզ ճանապարհին ոչ ոք չի սպասում
Որոնում ես այն կապույտ քաղաքը,
Որտեղ երազները չեն գողանում…
Դու հիմա հասկացար, կարևորը կանգառն է,
Ճանապարհը՝ երկու կետերի միացում
Անշարժությունից զզված ընթանում ես,
Քաղաքից քաղաք, ուր քեզ չեն սպասում..
Պառկած ես անշարժ փայտե մահիճին՝ դողալով ցրտից,
Հե՜յ, ու՞ր պիտի փախչես ինքդ քեզանից..

Դու հիմա հասկացար, կարևորը կանգառն է,
Ճանապարհը՝ երկու անհայտի միացում
Շնչում է դեմքիդ քրտնած կայարանը,
Մեզ դուրս է նետում, ետ չի ընդունում…

Երգն էլ, մի տեսակ, կետերի միացում է,
Խոսքերը` կցած իրարու գնացքներ,
Բեմն էլ անձրևոտ դատարկ կայարան է
Ուր ջութակը քո՝ հարբած ուղեւոր…

Անցյալը ճզմած քո լաթերի մեջ կախում ես մեխից,
Հե՜յ, ու՞ր պիտի փախչես ինքդ քեզանից….

Lyrics Перевод с армянского А.Абраамяна
Что стоянка важна, я теперь только понял,
А дорога – всего между пунктами путь.
Нас вокзалы прессуют в пропахших вагонах
Нас глотают и нами же в город плюют.
Пассажиры друг другу про жизнь байки травят,
Нету мочи уже друг на друга смотреть,
Всю еду вместе с грязью, на притолоку ставят,
И кривят чемоданы, чтоб как-то сидеть.

А дорога – всего лишь обман, как и прежде,
Впереди неизвестность, а счастье в мечтах,
И людей, кто оставил свой город в надежде
Отыскать ты сумеешь в далеких краях.

Хочешь прошлое выбросить, скомкать, порвать?
Эй! Куда ты решил от себя убежать?

Весь багаж твой – футляр от потрепанной скрипки.
Где кончается путь – никого не видать,
Ищешь город, где есть и покой и улыбки,
Где несбывшийся сон можно в жизнь воплощать.

Что стоянка важна, ты теперь только понял,
А дорога – всего между пунктами путь,
Ты по странам несешься, движением скован,
И нигде, никого, с кем бы мог отдохнуть.

Ты в постели, беспомощный, будешь дрожать.
Эй! Куда ты решил от себя убежать?

Что стоянка важна, ты теперь только понял,
А дорога – всего между пунктами путь.
Нас вокзалы прессуют в пропахших вагонах,
Нас глотают и нами же в город плюют.

Песни вроде дорог соединяют пространства
И слова как вагоны – образуют состав,
На вокзалы похоже мелодий убранство,
И как выпивший друг дремлет скрипка, устав….


Judgement – ԴԱՏԱՐԱՆ – Суд

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Lyrics
Կապեցին վաղուց աչքերդ փալասով,
ժանգոտեց ձեռքիդ կշեռքը դարավոր,
գողացան կշռաքարերը քո խղճի
դու ես, որ արդարություն ես – Հե՜յ, երևի…

Հեգնեցի ես կուռքերին իմ հին ու նոր,
չեմ կանգնի ես քո առջև գլխակոր,
բանտարկված եմ ես ցմահ այս կյանքով,
և արդեն պատիժ է դա ծայրագույն հոդվածով…

Այրեցի բոլոր դռները բաց և փակ,
կողպեքները ձեզ վերցրեք – Հե՜յ, հիշատակ,
սև թելով սպիտակ թևերը կարեցի
ինձ ասում են – Չես թռչի – կջարդվես… Ցատկեցի


All for You – ԱՄԵՆԸ ՁԵԶ – Вам оставляю

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис 

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006. 

Lyrics
Մեծածավալ և հիասքանչ տաճարների
Եվ ոսկեզարդ խորանների աղոթքը՝
Ամենը ձեզ, և արծաթե լապտերը վանքերի,
Ադամանդե շարքով հյուսված խաչերը: 

Դուք ձեզ վերցրեք և փառավոր շքախմբեր,
Եվ տոնական կախարդական զանգերը:
Ամենը ձեզ, իսկ ինձ միայն բաժին թողեք
Դժոխքներով անցած «Հայր մեր»-ը:

Իսկ ինձ թողեք միայն մատուռը հավատքիս,
Տարեք բաժնեք այս աշխարհի գանձերը:
Ամենը ձեզ, իսկ ինձ թողեք հուշերն անթիվ
Եվ նյարդերից հյուսված կյանքիս էջերը:

Եվ թողեք դուք ինձ հեքիաթները իմ
Եվ խաբկանքներից հյուսված ճամփաները,
Եվ եթե հանկարծ չհասնեմ լույսին,
Զուր չէին բոլոր աղոթքներս, Տեր:

Ամենը ձեզ` քարոզների խորհուրդն անգին:
Ճանկեք կյանքի ձեր մարտնչած փառքերը,
Իսկ ինձ թողեք ընկերներիս սրտերն ազնիվ
Եվ տարերքին տրված խելառ օրերը:

Այսպես պոկված ճյուղի նման, կյանքի ծառից,
Մոլորվեցինք այս աշխարհի մեջ:
Եվ ուսերի վրա շալկած լոկ բեռը հավատքի,
Եվ անաստված դարի մեղքերը:

Եվ թողեք դուք ինձ հեքիաթները իմ,
Եվ խաբկանքներից հյուսված ճամփաները,
Եվ եթե հանկարծ չհասնեմ լույսին,
Զուր չէին բոլոր աղոթքներս, Տեր:

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Все, что в огромном мире сможете найти,
От позолоты куполов и до молитвы,
Власть, деньги, почести и легкие пути
Все это, если нужно – заберите.

Возьмите звон колоколов в вечерний час,
И драгоценные икон оклады,
А мне оставьте, умоляю вас,
Лишь “Отче наш”, прошедшую все муки ада.

Вам не отдам воспоминания мои,
Вы заберите все сокровища земные,
Оставьте мне лишь то, что честно заслужил,
Страницы жизни сшитой нервами моими.

И оставьте мне моих сказок миг,
Тупики дорог, где заблудился,
Если я в пути света не достиг,
Все равно не зря Ему молился.

Себе возьмите проповедей гниль,
Попытку отыграть у жизни ставку,
А мне оставьте эти бешеные дни
И стук сердец друзей со мною в такте.

Под тяжестью своих, или чужих грехов,
Как ветку, сломанную с древа жизни,
По миру, как поток нести готов
Нас век шальной, безбожный и капризный.


Footsteps – ՔԱՅԼԵՐ – Шаги

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos

Audios

Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

1983

Lyrics
Ո՞ւր են տանում քայլերն անխելք
Եվ չեն ենթարկվում անզոր ուղեղին
Կամ խորը թաղում ճահճի հատակում,
Կամ վեր բարձրացնում արևի լույսին: 

Կամ ստիպում մեկ-մեկ անհույս մեռյալիս
Խելագար ձայնով երկինքը պատռել,
Կամ խելապատառ արևին ձգտել:
Քայլեր…

Գալիս են նրանք պատմության խորքից,
Մերթ տրորելով մեր բախտը դաժան,
Մեր հոգին տխուր, մեր սիրտը վհատ,
Մեր երազն ու մեր հույսը ապաքում:

Տանում են նրանք իրենց ետևից`
Եվ զորավորին, և խեղճ տկարին,
Որ վերջում կյանքի, անդունդը նետեն`
Քայլերը նաև հզոր քանքարին:

Ահագնանալով՝ դղրդում նրանք,
Խլացնում են ձայնը մեր սրտի,
Դոփելով գալիս, դոփելով գնում,
Անցնում են դեպի սահմանն անհայտի:

Ո՞ւր են տանում քայլերն անխելք,
Եվ չեն ենթարկվում անզոր ուղեղին,
Կամ խորը թաղում ճահճի հատակում,
Կամ վեր բարձրացնում արևի լույսին…

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Куда нас ведут по жизни шаги?
Сами по себе, не слушая мозг,
Или вниз и вниз, в трясину тоски,
Или же наверх, до самых, до звезд. 

Или вдруг в судьбе такой выкрутас,
Что криком порвешь небеса в куски,
Или солнца свет, и тихо у нас.
Это все шаги!

Я вижу их след в глубинах веков
И тянется он за грань наших дней,
Растоптан наш страх поступью шагов,
Усталый твой дух воспрянет в тебе.

И ведут они любого из нас,
И нищих душой, и владык миров.
До конца пути в последний наш час,
И нет ничего сильнее шагов.

Заглушает гром шагов нашу мысль,
Предчувствия суть и наш сердца зов,
Их топот звучит в нас всю нашу жизнь,
Мы путаем стук сердец и шагов.

Куда нас ведут по жизни шаги?
Сами по себе, не слушая мозг,
Или вниз и вниз, в трясину тоски,
Или же наверх, до самых, до звезд.


My Years – ԻՄ ՏԱՐԻՆԵՐԸ – Года

Lyrics: Hrachya Tamrazyan – Հրաչյա Թամրազյան – Грачья Тамразян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2005 at Aram Khachatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2005թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2005.

1983

Lyrics
Իմ տարիները չոր հենակ,
Փողոցներում դատարկ հնչյուն:
Ինչպե՞ս հասնեմ քեզ, մոտենամ,
Իմ տաք երակ, իմ մանկություն,
Երբ տարիներն են ինձ ջնջում:
Մտերիմներ` թե հին, թե նոր:
Մաքուր էր սերն իմ առաջին:
Չեղած մի կիրք, մի նոր կարոտ,
Որ մոտեցավ իր շուրթերով
Այդ չպղծված միակ խաչին:
Ճաշակեցի և քեն, և ոխ,
Ու կուրացած իր փայլերից
Քրքջացող մարդկանց ամբոխ
ՈՒ կորուստներ` թե հին, թե նոր,
ՈՒ մուրածո մի հայրենիք:
Ահա կանգնել է իմ դիմաց,
Դա ես տեսել եմ, թե լսել,
Օ սոսկահար մահվան դիմակ,
Օ մոտեցող աղաղակներ,
Եվ հին ստի նոր երանգներ:
Ճերմակ երազ, ճերմակ աչքեր`
Ճերմակ երկրի աստղին հառած,
Ճերմակ ցամաք, ճերմակ մի նավ,
Անիրական կյանքի ծարավ
ՈՒ ժամանակը կանգ առած:

Աչքերիս դեմ ճերմակ մի սար
ՈՒ մեր ճամփան` ճերմակ տեսիլք,
ՈՒ մեր հայացքը համընթաց,
ՈՒ անհաղորդ սրտերը սառ
Քարի նման թափվում են ցած:

Մեղեդիներ լեզուն կտրած
ՈՒ տեսիլքնել մեռած ու ողջ,
Այդ խավարի մեջ ինձ գտավ,
Այդ գիշերից ինձ դուրս հանեց
Խզված կոկորդն իմ ընկերոջ:

Նա շոշափեց կույրի նման
Իր երգը լուռ ու կյանքը կարճ,
Նա լոկ մի բառ ինձ շշնջաց,
Այսպես կիսատ ու սիրտը կախ,
Ես շրջվեցի…բայց նա չկար:


Where Were You God – Ո՞ՒՐ ԷԻՐ ԱՍՏՎԱԾ – Где был Ты, Отче?

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

1969

Lyrics
Ո՞ւր էիր, Աստված-
երբ խենթացավ լքված մի ողջ ժողովուրդ…
Ու՞ր էիր, Աստված-
երբ աղերսանքը մեր մարեց անհաղորդ:
Ո՞ւր էիր, Աստված-
երբ ավերում էին չքնաղ մի երկիր,
Ո՞ւր էիր, Աստված-
երբ, խենթացած ցավից, աղաչում էինք – Ամեն…
Ո՞ւր էիր, Աստված-
երբ արդարույթյան աչքերը կապվեց,
Ո՞ւր էիր, Աստված-
երբ շուրթերին ազգիս աղոթքը սառեց:
Ո՞ւր էիր ,Աստված-
երբ փրկության կանչով երկինքը ցնցվեց,
Լուռ էիր Աստված-
երբ, խաչերին գամված,
աղոթում էինք – Ամեն…Իմ կարոտ հոգում,
չկար ուրիշ հավատք և սեր, դու իմ Տեր,
ես քեզ հավատում ու աղերսում էի ինչպես մի անխելք,
ո՞ւ ր էիր, Աստված-
երբ հոշոտում էին չքնաղ մի երկիր
ո՞ւր էիր Աստված-
երբ հույսերս կտրած
աղոթում էինք – Ամեն…Ուժ տուր մեզ, Աստված,
որ ալեկոծ կյանքի ծովում չկորչենք,
սիրտ տուր մեզ, Աստված,
որ տառապանքի շուրթերը ջնջենք…
լույս տուր մեզ, Աստված,
որ խավարում այս գորշ ճամփա նշմարենք,
հույս տուր մեզ, Աստված,
որ շուրթերով չորցած քեզ գտնենք նորից – Ամեն…

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Где же Ты был Бог?
Когда на части рвали Родину мою.
Где же Ты был Бог?
Когда народ стоял на гибельном краю.
Где же Ты был Бог?
Когда от горя обезумели совсем.
Где же Ты был Бог?
Когда кричали наши души “Амен!”…А-а-а-а-а- Амен! Амен! Амен!…Где же Ты был Бог?
Когда мы гибли у Планеты на глазах.
Где же Ты был Бог?
Когда у нас мольба застыла на устах.
Где же Ты был Бог?
Когда от наших воплей мог померкнуть день.
Где же Ты был Бог?
Когда прибитые к крестам молились “Амен!”

А-а-а-а-а- Амен! Амен! Амен!…

Где же Ты мой Бог?
Ты мой Господь! Другой нет веры и любви!
Где же Ты мой Бог?
К тебе в мольбе взываю, нам Себя яви!
Но где же Ты был Бог?
Когда на части рвали родину армян.
Где же Ты был Бог?
Когда в бессилии к Тебе взывали “Амен!”
Силы дай нам Бог!
Чтобы в житейском море выстоять суметь!
Сердце дай нам Бог!
Чтобы страстей и горя нам следы стереть!
Света дай нам Бог!
Чтобы во тьме нашли дорогу на Земле!
Веры дай нам Бог!
Чтоб из последних сил Тебе молились “Амен!”

А-а-а-а-а- Амен! Амен! Амен!…

Святый Боже! Святый Крепкий!
Святый Бессмертный!
Да святится Имя Твое!
Святый Боже! Святый Крепкий!
Святый Бессмертный!
Да святится Имя Твое!

Where were you, good Lord,
When a forsaken nation was incensed and torn
Where were you, good Lord,
When our earnest pleas were smothered and scorned
Where were you, good Lord,
When our homelands were ransacked and destroyed
Where were you, good Lord,
When, in frantic pain, we prayed to you,Amen
We pleaded with you, Amen
We counted on you, Amen.
Where were you, good Lord,
When eyes of justice were shrouded and closed
Where were you, good Lord,
When prayers faded on our lips unformed
Where were you, good Lord,
When the skies shook with cries for rescue
Silent were you, Lord
When, nailed upon crosses, we prayed to you, Amen
We pleaded with you, Amen
We counted on you, Amen.
In my starving soul
There was no other faith and love but yours
I believed in you and like a madman
I beseeched you lord
Where were you, good Lord,
When they dismantled our native abodes
Where were you, good Lord,
When, in despair, we prayed to you, Amen.
We pleaded with you, Amen
We counted on you, Amen.
Give us strength good God,
To overcome the violent seas of life
Give us heart, good God,
To erase the leaps of our cries
Give us light, good God,
To find a way in this gloomy fate of ours
Give us hope good God,
So with our parched lips we shall pray to you, Amen
We shall plead with you, Amen
We shall count on you, Amen.
transletioan by Robert Karapet

 


Stars – ԱՍՏՂԵՐ – Звезды

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Lyrics

Երկնքում անթիվ աստղեր են լողում,
բայց մարդիկ երբեք վերև չեն նայում,
հայացքները կախ միշտ նայում գետնին,
քարացած սրտով ի՞նչ հրաշք երկինք…

Երկնքում կապույտ արևն է լողում,
ամպերը սակայն երկինքն են փակում,
շողերը վերջին խեղդվում են ահա,
սակայն ոչ մի սիրտ չի նեղվում անգամ…

Երկնքից պոկված աստղերին ափսոս,
երկինքը ափսոս` հողին հարթեցված,
աստղերը պոկող պատանուն ափսոս,
ափսոս խորտակված իղձերը նրա…

 


Catharsis – Կատարսիս – Катарсис

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
Catharsis – Կատարսիս – Катарсис


Dance – Revival, Communion-7. Պար – Վերածնունդ, Հաղորդություն-7. Танец – Возрождение, Причастие-7

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios

Communion – Հաղորդություն – Причастие

Lyrics
Հա՛յր մեր, հրա՛շք ամենատենչ,
Աղբյուր լուսո, Դու որ երկինս ես,
Սուրբ եղիցի՛ անունը Քո,
Տեր մեր բարձյալ, Դու Արարի՛չ ես:
Եվ եկիսցէ՛ արքայություն,
Եղիցի՛ կամք Քո, ծայրագույնս
Որպես երկինս և երկրի,
Դու տիրակալ տիեզերքի, միայն լռում ես:
Քեզնի՛ց ենք հացը ողորմում,
Երբ որ դաշտերը մեր լքյալ են,
Եվ թողությո՛ւն ենք աղերսում
Մեր մեղքերին, քանզի կախյա՛լ ենք:
Ասվա՛ծ է, որ ներենք նրանց,
Ով որ պղծի երկրիս տաճարը.
Գուցե ուրիշը և ների,
Բայց մենք երբե՛ք, հիշի՛ր անցյալը:
Եվ մի՛ տանիր ի փորձություն,
Բայց կյանքը մեր լոկ փորձություն է
Եվ զմեզ փրկյա՛, Տեր, ի չարե,
Բայց ինչո՞ւ Դու, մենք ի՞նչ, անճա՞ր ենք:
Զի Քո՛ է և արքայություն, և զորություն
Եվ փառք, Դու Տիրակալ ես
Այժմ և միշտ և հավիտյան`
Մենք կկորչենք, իսկ Դու… անմա՛հ ես:

Only That, Communion 6 – ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ…Հաղորդություն 6 – Только то…

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Communion – Հաղորդություն – Причастие

Live 2006 at Aram Khacatryan Concert Hall – Համերգ Արամ Խաչատրյանի Համերգասրահում, 2006թ. – Концерт в Зале Арама Хачатряна, 2006.

Lyrics
Միայն այն չի վաճառվում,
Որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում,
Որ ոչ լողում է, ոչ թռչում,
Միայն այդ չի վաճառվում:
Միայն նա չի վաճառվում,
Որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում,
Որ ոչ լռում է, ոչ ճառում,
Միայն նա չի վաճառվում:
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Անաստված այս աշխարհում:
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Եվ բոլորն են վաճառվում:
Եվ միայն խաչիդ գամերը,
Այս կյանքի տառապանքները
Միայն այդ չի վաճառվում:

Եվ սրտին սեղմված պատկերը,
Կորուստի թախծոտ աչքերը,
Միայն այդ չի վաճառվում:

Անցյալի հալված ստվերները,
Եվ գալիք արհավիրքները,
Միայն այդ չի վաճառվում:

Եվ նաև վերջին չորրորդը,
Որ մերժում է այդ աճուրդը,
Միայն, նա չի վաճառվում:

Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Մնացածը վաճառվում է,
Անաստված այս աշխարհում:

Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Մնացածը վաճառվում են,
Եվ բոլորն են վաճառվում:

Lyrics перевод с армянского А.Абраамяна
Только то не продается,
Что не падает, не бьется,
Не плывет, и не летит
В этом мире без души.Только то не продается,
Что не дышит, не смеется
Не кричит и не молчит
Только то не продается.Остальное продается,
Остальные – продаются
Остальные продаются
В этом мире без души
Остальное продается,
Остальные – продаются
Остальные продаются
В этом мире без души…Только жизненные козни,
И креста святого гвозди,
Только это не продать.
Сердце сжатое тоскою
И глаза в слезах и боли
Только это не продать.И былого непогоды,
И грядущего невзгоды
Не продать!И последнего, кто с краю,
Кто продать все не желает,
Не продать!Остальное продается,
Остальные – продаются,
Остальные продаются
В этом мире без души.
Остальное продается,
Остальные – продаются,
Остальные продаются
В этом мире без души…

That Alone Which is not Sold ♫

That alone which is not sold
That which neither flies nor falls
That which neither swims nor halts
That alone that’s never sold.
That alone which is not sold
That which neither speaks nor holds
That which neither births nor molds
That alone that’s never sold.

All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
In this Godless, futile world.
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
Everyone who lives is sold.

All but the nails of your cross
Those sufferings of your life
That alone that’s never sold.
And the bitter eyes of loss
The squeezed image to your heart
That alone that’s never sold.
The melted shadows of the past
And the future great mishaps
That alone that’s never sold.
And also the final four
Which accepts nothing at all
That alone that’s never sold.

All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
All the rest is well and sold
Everyone who lives is sold.

Adapted by Charles Lusher
Translated and Edited by Robert Karapet