One Last Time – ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ – В последний раз

Lyrics: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Audios
The Monologue of the Crazed Violinist – Ջութակահարի Մենախոսությունը – Монолог Сумасшедшего Скрипача

Lyrics
Չորսը պատ շարված մի տուն է,
չորս տախտակ մեխված մի դուռ:
Ճաղապատ լուսամուտները – Խենթանոցն է
համար ութ:
Մենք ցրտից չէ, որ սառել ենք,
քարացել ենք խարույկից…
տե՛ս, այրում են մեր գրքերը,
որ գտան բարձի տակից:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:Եվ խժռում է վառարանը հաստափոր,
իմաստները յուրացնում հատոր հատոր,
կարմրել է հաճույքից նրա մարմինը,
և ոռնում են ամոթից խենթերը մեր –
շարադրում են լուրերով բյուր պատճառներ
և նշում աննախատես հանգամանքները:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:
Հե՜յ, դե կոճկե՛ք ձեր բերանները:
Հե՜յ, դե կանգնե՛ք բոլորդ զգաստ:
Հե՜յ, ձեզ դատում են մանուկները:
Հե՜յ, բարուրների մեջ սառած:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:
Ավարտվեց ձեր միացումը:
Առնետները միացան:
Միացան կատղած շները,
ճիվաղները միացան,
միացավ և կեղտաջուրը
խցանված խողովակում:
Գժերով մենք որոշում ենք
անջատում և լվացում:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:
Եվ ոռնում են ամոթից խենթերը մեր,
շարադրում են չորս կողմից բյուր պատճառներ,
և նշում աննախատես հանգամանքները,
և փառքի նալերն են իրարից պոկում,
չիբանների պես օրեցօր աճում
չաղ ու բախտավոր բարերարները:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:
Հե՜յ, դե կոճկե՛ք ձեր բերանները:
Հե՜յ, դե կանգնե՛ք բոլորդ զգաստ:
Հե՜յ, ձեզ դատում ենք՝ մենք՝ գժերս:
Հե՜յ, մեղսավոր ենք: Միաձայն:
Միաձայն… Այս անգամ՝ վերջին անգամ:
Մոռացե՛ք ձեր երազները,
ձեզնից ոչ ոք չի փախչի,
տուրը տաք հրաշք երկիրը՝
գժերով կանցնենք գործի:
Չեք գտնի ձեր հանգրվանը
հեռավոր տաք ափերում,
չեք լափի գողցած նշխարը,
ձեզ գժերն են հետևում:
Այս անգամ՝ վերջին անգամ:

51 Responses

 1. Pingback: cheap nba 2k17 mt

 2. Pingback: buy nba 2k17 coins

 3. Pingback: web

 4. Pingback: VOLET ROULANT Massy

 5. Pingback: Your Friendly Botcoin Marketplace

 6. Pingback: http://www.godwinsremovals.co.uk/international-removals/northern-ireland

 7. Pingback: Car Dealers

 8. Pingback: papas lo valledor

 9. Pingback: roofing contractor

 10. Pingback: http://seogator.com/

 11. Pingback: apps

 12. Pingback: kid fights inmate on beyond scared straight

 13. Pingback: patio cleaning

 14. Pingback: bad credit home loans

 15. Pingback: http://charaben-mania.com/story/580542/

 16. Pingback: npp steroid

 17. Pingback: CEO

 18. Pingback: youtube aufrufe erhöhen

 19. Pingback: play subway surfers

 20. Pingback: click here to hire an injury lawyer

 21. Pingback: Firstrow

 22. Pingback: scr888 free credit

 23. Pingback: Adult Chat

 24. Pingback: address

 25. Pingback: social media crack

 26. Pingback: economics tuition singapore

 27. Pingback: motor club of america

 28. Pingback: what is motor club america about

 29. Pingback: Best Best Online News in the World

 30. Pingback: Best Best Online News in the World

 31. Pingback: Best Best Online News in the World

 32. Pingback: Contract Research Organization in India

 33. Pingback: buy Instagram views

 34. Pingback: VideoJelly

 35. Pingback: Switch Energy Supplier

 36. Pingback: 5ivemile photography

 37. Pingback: Cycling Tam Coc

 38. Pingback: Nevada Musk

 39. Pingback: autozone

 40. Pingback: bet live

 41. Pingback: Buy steroids online - SteroidsOne.net

 42. Pingback: what is mca

 43. Pingback: Christ Gospel Church Sister Hicks

 44. Pingback: Shemale escorts London

 45. Pingback: motor club america training

 46. Pingback: dokkan battle hack

 47. Pingback: roadside assistance

 48. Pingback: garantie pro

 49. Pingback: Wholesale Jerseys China

 50. Pingback: Cheap Jerseys Direct

 51. Pingback: michael kors bedford satchel blue color

Leave a Reply