Yesterday And Today – ԵՐԵԿ ԵՒ… – Вчера и Сегодня

Lyrics: Razmik Davoian – Ռազմիկ Դավոյանի – Размик Давоян
Music: Arthur Meschian – Արթուր Մեսչյան – Артур Месчян

Videos
Audios
Wander – Թափառել – Странствие
Lyrics
Երեկ տխուր, այսօր ուրախ
ալիքի պես ծափ եմ տալիս,
երեկ դեպի անհայտություն,
այսօր դեպի ափ եմ գալիս: 

Լուռ ժպտում եմ փոքր ու մեծին,
կամ ծիծաղում խենթի նման,
նվիրվում եմ ավազներին`
անապատի գետի նման:

Նվիրվում եմ անմնացորդ,
ինձ ժպիտներն ո՞ւր են տանում
ծիծաղիս մեջ ամեն անցորդ
հոգնած հոգին է լվանում:

Վաղը, երբ որ մշուշ լինի
և արցունքներ ծնվեն ցավից,
գուցե մեկը, փոքրիկ մի կայծ
ետ բերի ինձ իմ ծիծաղից:

Երեկ տխուր, այսօր ուրախ
ալիքի պես ծափ եմ տալիս,
երեկ դեպի անհայտություն,
այսօր դեպի ափ եմ գալիս:

 

51 Responses

 1. Pingback: buy fifa 17 points

 2. Pingback: Denver Uber Driver

 3. Pingback: danabol balkan

 4. Pingback: van and man in Lewisham

 5. Pingback: http://www.godwinsremovals.co.uk/international-removals/northern-ireland

 6. Pingback: papasalpormayor.cl

 7. Pingback: free download

 8. Pingback: download free

 9. Pingback: Skrota bilen Göteborg

 10. Pingback: mold removal

 11. Pingback: Energieleveranciers

 12. Pingback: Pasang Iklan Rumah Dijual

 13. Pingback: jasa arsitek

 14. Pingback: strombafort 50 reviews

 15. Pingback: sol partners mark

 16. Pingback: mark curry sol partners

 17. Pingback: Broadband Speed Test

 18. Pingback: hucog hcg

 19. Pingback: business directory Morocco

 20. Pingback: cloud visionary

 21. Pingback: hop over to these guys

 22. Pingback: subway surfers 2

 23. Pingback: penis enlargement

 24. Pingback: hire an injury lawyer

 25. Pingback: www.autoapproveclub.com

 26. Pingback: econs tuition

 27. Pingback: hexadex

 28. Pingback: Free Adult Chat

 29. Pingback: Free UK Chat

 30. Pingback: Free Adult Chat Rooms

 31. Pingback: economics tuition singapore

 32. Pingback: what is mca

 33. Pingback: mca

 34. Pingback: Best Best Online News in the World

 35. Pingback: Best Best Online News in the World

 36. Pingback: Best Best Online News in the World

 37. Pingback: Best Best Online News in the World

 38. Pingback: Best Best Online News in the World

 39. Pingback: GVK Biosciences

 40. Pingback: professional photographer birmingham al

 41. Pingback: Dubai Massage-Body to Body Massage

 42. Pingback: Switch Energy Supplier

 43. Pingback: hoverboards

 44. Pingback: Bentley Meeker Lighting

 45. Pingback: Mark Hurd Book

 46. Pingback: commercial kitchen equipment dealers

 47. Pingback: mesterolone

 48. Pingback: Jodie Fisher Blood Dolls

 49. Pingback: Cheap Soccer Jerseys From China

 50. Pingback: Cheap NFL Jerseys Free Shipping

 51. Pingback: Cheap NFL Jerseys Free Shipping

Leave a Reply